Kokia yra krikštatėvio atsakomybė?

Geriausi Vardai Vaikams

kūdikis, tėvai ir krikštatėviai krikšto metu

Jei buvaipaprašė tapti krikštatėviuar galvojate paskirti krikštatėvius, kurie galėtų pagalvoti: „Kokia mano, kaip krikštatėvio, atsakomybė?“ Krikšto tėvams nėra vienareikšmiškai priimtų taisyklių rinkinio, tačiau šiandien yra daug bendrų krikštatėvių pareigų.kaip išsaugoti medį su pažeista žieve

Kas nustato krikšto pareigas?

Šiuolaikinį krikštatėvių vaidmenį daugiausia lemia kiekvienas atskiras tėvų rinkinys ir žmonės, kurių jie nori paprašyti būti savo vaiko krikštatėviais.

 • Prieš paprašydami, kad kas nors imtųsi šio vaidmens, tėvai turėtų gerai paaiškinti, ko jie tikisi iš krikštatėvio.
 • Potencialūs krikštatėviai turėtų pasikalbėti su tėvais, kad nustatytų, kokios pareigos jiems yra patogios ir galinčios susitarti.
 • Abi šalys turėtų susitarti dėl konkrečių krikštatėvio pareigų, o jei ne, tėvai turėtų būti laisvipasirinkti naujus krikštatėvio kandidatus.
susiję straipsniai
 • Patarimai, kaip pasirinkti vaiko krikštatėvius
 • Kaip paprašyti, kad kažkas būtų krikštatėviu
 • Esminiai krikšto etiketo patarimai

Religinė krikštatėvių atsakomybė

Krikštatėvių atsakomybė prasidėjo nuo jų pačiųvaidmuo krikštynose. Dėl to, kur prasidėjo krikštatėviai, dauguma pareigų, susijusių su šiuo vaidmeniu, yra religinio pobūdžio.Katalikų krikšto krikšto pareigos

ĮKatalikų krikštynos, krikštatėviai paprastai vadinami rėmėjais. Jų vaidmuo yra skaityti tikėjimo profesiją kūdikio vardu ir padėti vadovauti vaiko tikėjimui visą gyvenimą. Šiai konkrečiai ceremonijai krikštatėviai turi atitikti kelis reikalavimus:

 • Turi būti vyresnis nei 16 metų
 • Turi būti patvirtintas katalikas
 • Turėtų reguliariai dalyvauti Mišiose ir praktikuoti tikėjimą
 • Reikalingas bent vienas rėmėjas, bet negalite turėti daugiau nei dviejų

Krikšto krikšto tėvo pažadai

Per krikštynų krikšto ceremoniją krikštatėvių prašoma atsakyti į kelis klausimus ir pažadėti. Tipiški krikštynų klausimai: • Ar melsiesi už vaiką?
 • Ar rūpinsitės vaiku?
 • Ar vaiko vardu nusigręšite nuo visko, kas prieštarauja Dievui?
 • Ar vaiko vardu pasuksite Jėzaus link?

Graikų stačiatikių krikštatėvio atsakomybė

Tikimasi, kad krikšto tėvai, išrinkti vaikui, kuriam bus suteiktas graikų krikštas, sumokės už visus ceremonijai reikalingus daiktus. Po to, kai vaikas gauna šventąjį nuopelnus, krikštatėviai paprastai maudo vaiką, kad nuvalytų dalį aliejaus. Graikų stačiatikių krikštatėviai taip pat gali būti tikimasi, kad:

 • Nuveskite vaiką tris kartus į šv
 • Dalyvaukite mokydami vaiką apie stačiatikių tikėjimą
 • Pasirinkite graikišką, krikščionišką vaiko vardą

Ne religinė krikštatėvių atsakomybė

Net tie, kurie nėra religingi, vertina krikštatėvių vaidmenų prasmę. Pagrindinės nereligingos krikštatėvių pareigos yra būti teigiama ir esama vaiko paramos sistema.Būkite teigiamo pavyzdžio pavyzdžiu

Krikštatėviai iš esmės yra vaiko šeimos pratęsimas. Krikštamotės ir krikštatėviai turėtų padaryti viską, kad vaikui būtų teigiami pavyzdžiai. Kuo daugiau laiko krikšto tėvas ir krikšto vaikas praleidžia kartu, tuo daugiau įtakos krikštatėvis gali turėti.Siųskite korteles svarbiomis datomis

Kaip ir artimi šeimos nariai, krikštatėviai turėtų paminėti ypatingas savo krikšto vaiko gyvenimo dienas. Kortelės su suasmenintu užrašu išsiuntimas vaiko Krikšto dieną, Patvirtinimo dieną, gimtadienį ar kitas reikšmingas jo gyvenimo dienas rodo, kad esate jam pasiruošęs.

Berniukas, gaunantis gimtadienio atviruką

Fizinė vaiko priežiūra

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Meksikoje, tikimasi, kad krikšto tėvai pasirūpins sergančiu krikšto vaiku, jei tėvai negalės. Meksikos krikštatėviai taip pat paprastai paruošia kapą mirusiam krikšto vaikui. Kadangi tėvai renkasi krikštatėvius, kuriais pasitiki ir kuriuos gerbia, dažnai daroma prielaida, kad krikšto tėvai priims krikšto vaiko globą, jei abu vaiko tėvai mirė, o kiti šeimos nariai negalėjo rūpintis vaiku.

Krikštatėvių teisinė atsakomybė

Krikštatėviai nėra teisėti savo krikšto vaikų globėjai. Tėvai gali pasirinkti užbaigti teisines procedūras, kuriomis įvardijami vaikų globėjai, jei abu tėvai negali rūpintis vaikais, o šie globėjai galėtų būti krikštatėviais, tačiau tai atskirai nuo krikštatėvio įvardijimo.

Krikštatėvių finansinė atsakomybė

Finansinės krikštatėvių įmokos beveik niekada nereikalingos, tačiau yra vertinamos ir tinkamos. Keletas būdų, kaip krikštatėviai finansiškai prisideda prie vaiko gyvenimo, yra šie:

nemokamų gyvenimo įgūdžių mokymo programa suaugusiems
 • Steigiant kolegijos fondą
 • Pinigų siuntimas kortelėmis ypatingoms progoms ir šventėms
 • Religinėms apeigoms reikalingų daiktų pirkimas
 • Pirkimasdovanos religinėms apeigoms kaip krikštynos
 • Kiekvienais metais perkamas velykinis krepšelis

Krikštatėviai yra šeimos pratęsimas

Nors kiekvienas tėvas ir krikštatėvis galiausiai nusprendžia, kokia yra krikštatėvio atsakomybė, šis vaidmuo visada vertinamas kaip šeimos pratęsimas. Krikštatėviai gali būti šeimos nariai ar artimi draugai, tačiau tikimasi, kad jie taip ir turielgtis taip, kaip elgtųsi šeimair vaikas su juo elgsis taip, kaip elgtųsi šeima.